รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 รอบ 1 ปี 6 เดือน (1 กันยายน 2565 –29 กุมภาพันธ์ 2567)