ตราค่าบริการห้องประชุม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบด้านล่าง


สามารถจองห้องประชุม ITSC ได้ที่ https://booking.itsc.cmu.ac.th/