23 ก.พ.
Read more

สำนักฯ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในงานสัมมนาวิชาการ “AI INFRASTRUCTURE DAY”

จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย CMKL และสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AIEI)