รวมศูนย์บริการ ITSC Corner

ITSC Corner ทุกศูนย์พร้อมให้บริการแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคน ทั้งฝั่งสวนสัก สวนดอก หรือแม่เหียะ

มีคอมพิวเตอร์ระบบ VDI กว่า 1,000 เครื่อง กระจายตามคณะ หอพัก และหน่วยงาน รองรับการใช้งานของนักศึกษา

โดยใช้เพียง CMU Account ในการ Login เข้าสู่ระบบ 

อัลบั้ม