เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ITSC Corner Co-Working Space

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสำคัญและสนับสนุนในการให้บริการสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ในสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลความรู้และนวัตกรรม เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การใช้ชีวิต เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพ สำนักฯ จึงเปิดให้บริการ ITSC Corner Co-Working Space ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยศูนย์ให้บริการสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา มีพื้นที่สำหรับนั่งทำงาน อ่านหนังสือ และคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ VDI พร้อมอินเทอร์เน็ตให้บริการมากกว่า 20 เครื่อง โดยวันและเวลาเปิดทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ 08.30 - 20.00 น. และวันอาทิตย์ 08.30 - 18.00 น.

อัลบั้ม