ONE STOP SERVICES โฉมใหม่!! พร้อมให้บริการแล้ว

ONE STOP SERVICES โฉมใหม่!!

ณ ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

พร้อมให้บริการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

.

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ | เวลา 08.30 -16.30 น.

(ยกเว้นหยุดนักขัตฤกษ์)

เสาร์ | เวลา 09.00 - 17.00 น.

(ยกเว้นวันเสาร์ที่ติดหยุดนักขัตฤกษ์)

.

และฝั่งสวนดอก

อาคารราชนครินทร์ ชั้น M คณะแพทยศาสตร์

จันทร์ - ศุกร์ | เวลา 08.30 -16.30 น.

(ยกเว้นหยุดนักขัตฤกษ์)

.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  

One Stop Services ชั้น 1  

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โทร 053-943800 กด 1  หรือ

Line : https://cmu.to/LineITSC

อัลบั้ม