มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ ทั่วมหาวิทยาลัยกว่า 7,000 จุด

?? นักศึกษาใหม่ มช. ฟังทางนี้!! ????
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้
ทั่วมหาวิทยาลัยกว่า 7,000 จุด ??
.
โดย 1 CMU Account (@cmu.ac.th)
สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 10 อุปกรณ์
.
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งฝั่ง ?สวนสัก ?สวนดอก ?แม่เหียะ
หรือบริเวณอ่างแก้วก็มีไวไฟให้ใช้งานนะ ??
.
ให้บริการภายใต้ชื่อสัญญาณ
@JumboPlus และ @JumboPlus5GHz
.
สามารถดูวิธีการเชื่อมต่อได้ที่
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Services ชั้น 1
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 053-943800 กด 1 หรือ

อัลบั้ม