นักศึกษา มช. เตรียมตัวให้พร้อม เพราะ MFA ระบบยืนยันตัวตน 2 ชั้น จะเริ่มนำมาใช้กับบัญชีของนักศึกษา (CMU Account)

ถึงคิวของนักศึกษา มช. แล้ว ??
เตรียมตัวให้พร้อม เพราะ MFA ระบบยืนยันตัวตน 2 ชั้น
จะเริ่มนำมาใช้กับบัญชีของนักศึกษา (CMU Account)
.
?? MFA (Multi-Factor Authentication) คืออะไร?
วิธีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมหลังจากการยืนยันตัวตนโดยใช้รหัสผ่าน
.
? ทำไมถึงต้องใช้ MFA
เพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน
เพราะรหัสผ่านอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
ป้องกันการรั่วไหลข้อมูล และรหัสผ่าน
.
?? มช. จะนำมาใช้อย่างไร?
นำมาใช้กับ ? “ทุกบริการภายใต้ Microsoft 365”
เช่น Outlook, OneDrive, Teams หรือ Word เป็นต้น
การเข้าใช้บริการจะต้องยืนยันตัวตนด้วย MFA ก่อน
.
?? ต้องเตรียมตัวอย่างไร?
“นักศึกษาทุกคน” ต้องเข้าไปเพิ่มข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนที่เว็บไซต์ https://myaccount.microsoft.com แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1?? Login ด้วย CMU Account ?? ในส่วน Security info กด Update info
2?? เลือก Add method ?? choose a method ?? phone
3?? เลือก Thailand (+66) ?? กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง ?? เลือก Text me a code ?? Next
4?? นำรหัสที่ได้รับทางข้อความมากรอกแล้วกด Next ?? Done
.
?? หากไม่ตรวจสอบข้อมูลจะเป็นอย่างไร?
กรณีเบอร์โทรศัพท์ในระบบไม่ถูกต้อง ? จะไม่สามารถเข้าใช้ทุกบริการภายใต้ Microsoft 365 ได้ ต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่ห้อง One Stop Services ชั้น 1 ตึก ITSC เพื่อทำการอัปเดตข้อมูล
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Services ชั้น 1
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 053-943800 กด 1 หรือ
.

อัลบั้ม