บุคลากรเกษียณใช้บริการอะไรได้บ้าง?

บุคลากรเกษียณใช้บริการอะไรได้บ้าง? ???????
หลังจากเกษียณไปแล้ว ITSC ยังมีบริการสารสนเทศ
ให้บุคลากรเกษียณทุกท่านไว้ใช้งาน ??
.
1?? CMU VPN
บริการเครือข่ายเสมือนที่ใช้สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัย หรือบทความต่าง ๆ จากสำนักหอสมุด หรืออยากจะเข้าระบบสารสนเทศที่จำกัดให้ใช้งานได้แค่ในมหาวิทยาลัยก็สามารถทำได้
?รายละเอียดเพิ่มเติม https://vpn.cmu.ac.th/
.
2?? Office365
สามารถใช้งานได้แบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น E-mail (@cmu.ac.th), OneDrive พื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 5 TB หรือบริการอื่นๆภายใต้ Office365
? เข้าใข้บริการผ่านเว็บไซต์ https://office.com
.
3?? JumboNet
บริการ Wi-Fi ของมช. ที่มีจุดให้บริการทั้งฝั่งสวนสัก สวนดอก ไร่แม่เหียะ และศูนย์หริภุญชัย แม้ว่าจะเกษียณอายุไปแล้ว เมื่อกลับมาเชื่อมต่อก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ
? ศึกษาวิธีการเชื่อมต่อเพิ่มเติมได้ที่ https://jumbo.cmu.ac.th/
.
4?? EDUROAM
บริการโรมมิ่งระบบ WIRELESS ข้ามเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วโลก อยู่ที่ไหนก็สามารถใช้ WIRELESS ได้ เพียงเชื่อมต่อ WIRELESS ชื่อ “EDUROAM”
? รายละเอียดเพิ่มเติม https://eduroam.cmu.ac.th/

อัลบั้ม