3 เรื่องเด่นที่ชาวมช.ควรรู้ ในปี 2565

3 เรื่องเด่นที่ชาวมช.ควรรู้ ในปี 2565
.
1) ปรับเปลี่ยนอีเมลหน่วยงานเป็น Shared Mailbox
จากเดิมได้มีการให้บริการอีเมลกลางของส่วนงาน ในรูปแบบของ CMU Account (เข้าถึงได้หลายบริการ) ซึ่งการกำหนดบัญชีนั้น จะต้องมีผู้รับผิดชอบ 1 ท่าน และต้องผูกข้อมูลส่วนบุคคลกับอีเมลกลาง จึงทำให้มีความเสี่ยงสูง ในกรณีที่มีการเปิดเผยรหัสผู้ใช้ให้ผู้อื่นทราบเพื่อใช้งานร่วมกัน หรือเกิดเหตุที่รหัสผ่านหลุดรั่ว หากเกิดการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับอีเมลนั้น จะไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานที่แท้จริงได้ ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบอีเมลส่วนงานจะต้องรับผิดชอบความผิดที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง จึงงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการีอีเมลกลางของส่วนงาน เป็นแบบ Shared Mailbox (ยังใช้ในการรับ-ส่งอีเมลได้ตามปกติ) ที่สามารถกำหนดผู้ใช้ได้หลายท่าน และสามารถเข้าถึงบัญชีกลางของส่วนได้ด้วยบัญชีส่วนตัวเท่านั้น ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับผู้ใช้งานได้ และข้อมูลไม่สูญหาย แม้บุคลากรผู้รับผิดชอบลาออก ย้ายส่วนงาน หรือสิ้นสุดความรับผิดชอบ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/fanpage.itsc/posts/2295513180590226
.
2) ยกเลิกอีเมล @elearning.cmu.ac.th ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ตามที่ Google ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ Google workspace โดยหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
บัญชี @elearning.cmu.ac.th จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ให้ทำการย้ายและสำรองข้อมูลในอีเมลดังกล่าว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://itsc.cmu.ac.th/google
.
3) ทำความรู้จักกับ MFA ระบบยืนยันตัวตนสองชั้น
MFA หรือ Multi-Factor Authentication คือ การเพิ่มวิธีการยืนยันตัวตนอีกวิธีหนึ่งเข้าไปนอกเหนือจากการใช้ Password เช่น การสแกนนิ้วมือ การกรอกรหัส OTP เป็นต้น ในปัจจุบันการใช้แค่รหัสผ่านเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะเหล่าแฮกเกอร์ทั้งหลายสามารถคาดเดารหัสผ่าน หลอกให้กรอกรหัสผ่าน หรือแม้กระทั่งตรวจจับจากการกดแป้นคีย์บอร์ดได้ ดังนั้นการใช้ MFA ร่วมด้วย จะช่วยสร้างความปลอดภัยในบัญชีของคุณได้มากยิ่งขึ้น
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Services ชั้น 1
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 053-943800 กด 1 หรือ Line : https://cmu.to/LineITSC

อัลบั้ม