อัปเดตเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลสำรองใน CMU Account ให้เป็นปัจจุบันกันหรือยัง ?

นักศึกษา และบุคลากร มช. ??
อัปเดตเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลสำรองใน
CMU Account ให้เป็นปัจจุบันกันหรือยัง ?
.
?? หากลืมรหัสผ่านจะได้กู้คืนด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ
โดยทำตาม 3 ขั้นตอน ดังนี้
.
1) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://account.cmu.ac.th แล้วทำการ Login ด้วย CMU Account
2) คลิกที่ PERSONAL INFO
3) กดที่ Update Information ทำการอัปเดตข้อมูลอีเมล และเบอร์โทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบันให้เรียบร้อยแล้วจึงกด Save

อัลบั้ม