การเข้าใช้บริการ Microsoft 365 ครั้งแรก สำหรับนักศึกษาใหม่ 67

สำหรับนักศึกษาใหม่ 67 หลังจากได้รับ CMU Account เรียบร้อย
การเข้าใช้บริการ Microsoft 365 ครั้งแรก ต้องทำการตั้งค่า MFA ก่อน
.
?? MFA คืออะไร ?
MFA หรือ Multi-Factor Authentication คือ วิธีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมหลังจากทำการยืนยันตัวตนโดยการใช้รหัสผ่าน
?? โดยการเข้าใช้งานทุกบริการภายใต้ Microsoft 365 ต้องมีการยืนยันตัวตนแบบ MFA จึงจะสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ เช่น Outlook, OneDrive 15 GB หรือชุดบริการ Office365 เป็นต้น
.
??7 ขั้นตอนการตั้งค่า MFA
การเข้าใช้งาน Microsoft 365 ครั้งแรก ให้เข้าผ่านเว็บไซต์ https://office.com และทำการ Login ด้วย CMU Account (@cmu.ac.th) และทำตามขั้นตอน ดังนี้
1. เมื่อพบหน้าต่าง Protect your account ให้กด Next
2. ให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "Microsoft Authenticator" ลงบนโทรศัพท์ และกด "Next"
?? แอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นแอปฯฟรี จะไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น โปรดตรวจสอบชื่อแอปฯให้ถูกต้องก่อนกดดาวน์โหลด
3. เข้าแอป Microsoft Authenticator ที่เพิ่งดาวน์โหลดมา เลือกที่ "Work or School" และกด "Next"
4. หลังจากนั้นใช้แอปพลิเคชัน Microsoft Authenticator บนโทรศัพท์ของท่าน สแกน QR code ที่แสดงบนเว็บไซต์ในข้อ 1
5. ในหน้าต่างถัดไปจะแสดงรหัส ให้นำรหัสดังกล่าวมากรอกใน แอปฯ Microsoft Authenticator
6. รอหน้าเว็บไซต์ประมวลผลสักครู่ จนหน้าจอขึ้น Notification approved ให้กด "Next"
7. เมื่อหน้าจอขึ้น Success! หมายถึง ตั้งค่าการยืนยันตัวตนสองชั้นสำเร็จ ให้กด Done
.
??หลังจากตั้งค่า MFA เสร็จแล้ว
- เมื่อ Login เข้าใช้บริการของ Microsoft 365 หน้าจอบนเว็บไซต์จะแสดงรหัส
- หลังจากนั้น จะได้รับแจ้งเตือนในแอปฯ Microsoft Authenticator ให้นำรหัสที่ได้ไปกรอก และกดใช่ ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้
.
??หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ ก่อนทำการลบแอปพลิเคชัน หรือติดตั้งแอปฯ Microsoft Authenticator ในเครื่องใหม่ให้ทำการปรับปรุงข้อมูลการยืนยันตัวตนก่อน
??สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://cmu.to/mfa
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทางออนไลน์
.

อัลบั้ม