มช.จะยกเลิกบัญชี @elearning.cmu.ac.th ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

มช.จะยกเลิกบัญชี @elearning.cmu.ac.th ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ตามที่ Google ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ Google workspace
.
หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จะเกิดอะไรขึ้น ?
- บัญชี @elearning.cmu.ac.th จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้
.
ใครบ้างที่ได้รับผลกระทบ ?
- ผู้ที่เก็บข้อมูลไว้บน Google drive
- ผู้ที่ใช้อีเมล @elearning.cmu.ac.th
- ผู้ที่ใช้งาน Google form หรือ Google classroom
- ผู้ที่ใช้บริการอื่น ๆ ภายใต้บัญชี @elearning.cmu.ac.th
.
จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ?
- ทำการสำรองข้อมูลในอีเมล และ Google Classroom
- ย้ายข้อมูลออกจาก Google drive
- เปลี่ยนแปลงบัญชีข้อมูลอีเมลในเว็บไซต์ หรือบริการต่างๆ ที่ใช้อีเมล @elearning.cmu.ac.th
.
หมายเหตุ: หลังจากวันที่ประกาศยกเลิกให้บริการทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆที่เกิดขึ้น
.
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดูบริการทดแทน และการย้ายข้อมูลได้ที่
https://itsc.cmu.ac.th/google
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Services ชั้น 1
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 053-943800 กด 1 หรือ Line : https://cmu.to/LineITSC

อัลบั้ม