แนะนำวิธีการแชร์ไฟล์ทำงานร่วมกันผ่าน Microsoft OneDrive เบื้องต้น

วิธีการแชร์ไฟล์ทำงานร่วมกันผ่าน Microsoft OneDrive เบื้องต้น

.

การเลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์

1. ทำการ Login ด้วย CMU Account ที่เว็บไซต์ https://onedrive.com

2. เลือกไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแขร์

3. หลังจากนั้นจึงกด Share

.

การกำหนดสิทธิ์เข้าถึงไฟล์

1. ให้กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ว่าใครสามารถเข้าถึงไฟล์ดังกล่าวได้บ้าง และสามารถตั้งค่ารหัสการเข้าถึงไฟล์ได้ หรือตั้งค่าวันหมดอายุได้

2. กรอกอีเมลของบุคคลที่ต้องการแชร์ให้ จะมีการแจ้งเตือนไปยังอีเมลบุคคลดังกล่าว

3. สามารถพิมพ์ข้อความเพื่อส่งพร้อมลิงก์ เพื่อแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นได้

4. สามารถกำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวได้

.

การ Copy ลิงก์ไฟล์งานส่งให้คนอื่น

1. ให้ทำการกด Copy

2. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์

3. จะมีช่องที่กำหนดลิงก์ สามารถ Copy URL ในช่องนี้ส่งให้คนอื่นได้

อัลบั้ม