สำนักฯ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในงานสัมมนาวิชาการ “AI INFRASTRUCTURE DAY”

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผศ.ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์ รองผู้อำนวยการ ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (HPC: High-Performance Computing) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้บริการชื่อว่า “CMU ERAWAN HPC” โดยสำนักฯ เป็นหน่วยงานในการบริหารบริการดังกล่าว ในงานสัมมนาวิชาการ “AI INFRASTRUCTURE DAY” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัย CMKL กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย CMKL และสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AIEI) ภายในงานได้มีการนำเสนอผลงานจากนักศึกษา อีกทั้งได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นนำร่วมแชร์ประสบการณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้ระหว่างนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เชี่ยวชาญ 

อัลบั้ม