อบรม “การใช้งาน Office 365 และสิทธิประโยชน์” สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดทำสัญญาการซื้อขายลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Campus Agreement) กับบริษัท ลานนาคอม จำกัด โดยให้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการดำเนินการ จึงจัดอบรม “การใช้งาน Office 365 และสิทธิประโยชน์” สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณดำรงศักดิ์ สัตบุตร จากบริษัท ลานนาคอม จำกัด เป็นวิทยากร การอบรมเน้นให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Office 365 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงแนะนำฟีเจอร์ใหม่ที่สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อเป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการของมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 600 คน

อัลบั้ม