บริหารจัดการระบบซอฟต์แวร์ตามโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่าย และลูกข่าย Antivirus (Endpoint Protection)

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท โพรเทคซอฟต์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตรบริหารจัดการระบบซอฟต์แวร์ตามโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่าย และลูกข่าย Antivirus (Endpoint Protection) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 


ดาวน์โหลดเอกสาร https://bit.ly/2Q7tH2v

อัลบั้ม