ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบุคลากรสำนักฯ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณจาริตา ประทีปะเสน”

หัวหน้าฝ่ายส่งมอบเทคโนโลยีและโซลูชัน

.

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

เป็น “นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ”

 

อัลบั้ม