CMU IT Life คู่มือที่จะช่วยแนะนำบริการ IT ที่นักศึกษาสามารถใช้ได้

CMU IT Life
คู่มือที่จะช่วยแนะนำบริการ IT ที่นักศึกษาสามารถใช้ได้
เพื่อไม่ให้พลาดบริการดีๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
ของนักศึกษาและจะช่วยให้ "ชีวิตนักศึกษาง่ายขึ้น"
.
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือ CMU IT Life
คู่มือที่จะช่วยแนะนำบริการ IT ที่นศ.สามารถใช้ได้
??ดาวน์โหลดได้ที่ https://cmu.to/cmuitlife

อัลบั้ม