ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ทั้งนี้ขอผู้มีสิทธิ์สอบมาสอบคัดเลือกในวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด -คลิก-