นักศึกษา และบุคลากร มช. สามารถอัปเดตเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลสำรองใน CMU Account ให้เป็นปัจจุบันด้วยตนเองได้

นักศึกษา และบุคลากร มช.
อัปเดตเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลสำรองใน
CMU Account ให้เป็นปัจจุบันกันหรือยัง?
.
หากลืมรหัสผ่านจะได้กู้คืนด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ ?
โดยทำตาม 3 ขั้นตอน ดังนี้
.
1) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://account.cmu.ac.th แล้วทำการ Login ด้วย CMU Account
2) คลิกที่ PERSONAL INFO
3) กดที่ Update Information ทำการอัปเดตข้อมูลอีเมล และเบอร์โทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบันให้เรียบร้อยแล้วจึงกด Save

.

ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่าเป็นปัจจุบันก็จึงแล้วเสร็จ

อัลบั้ม