ต้อนรับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การผลิตสื่อ การพัฒนาการเรียนการสาน การจัดทำรายวิชา Mooc โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 16 ท่าน


อัลบั้ม