รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล


ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU - HR Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งที่ 1  -คลิก- 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งที่ 2  -คลิก-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  -คลิก-

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งงานบุคคล  -คลิก-

อัลบั้ม