ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเชิงวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

ขอเชิญ

อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

....................................................

 

เข้าร่วมการเสวนาเชิงวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

....................................................

ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ขอให้ผู้เข้าร่วมจัดเตรียม Laptop สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ)

....................................................

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/hpc-032024

ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น.

 

(รับจำนวนจำกัด)

 Image preview

อัลบั้ม