ประชุมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะ ส่วนงาน ประจำปี 2563


    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะ ส่วนงาน ประจำปี 2563 โดยทีมวิทยากรจากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยากรจากบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมให้การบรรยาย เพื่อนำเสนอเพื่อนำเสนอภาพรวมของแผนการดำเนินงาน  ระบบความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแนวทางการอัปเกรดและเชื่อมต่อกับระบบ CMU-NET 2020 รวมถึงแนวทางการ Redesign Network ของหน่วยงานให้เข้ากับ CMU-NET 2020  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 201  ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 


อัลบั้ม