ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สื่อดิจิทัลและโสตทัศนูปกรณ์)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สื่อดิจิทัลและโสตทัศนูปกรณ์) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด - คลิก

ไฟล์แนบ