รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง วิศวกร เลขที่ตำแหน่ง S4020019

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

.

ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา

เพื่อมาปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

.

สมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU – HR Recruitment)

ผ่านทางเว็บไซต์ https:/hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

โดยแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

.

หมดเขตการรับสมัคร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.

.

สอบข้อเขียน วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.00-11.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอให้ผู้สมัครเตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาด้วย

อัลบั้ม