บุคลากร ITSC เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "อ่างแก้วเกมส์2024"จบไปแล้วกับการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์2024"
.
บุคลากรของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว และสามารถคว้ารางวัลมาได้ 6 รายการ โดยมีรายละเอียดการส่งนักกีฬาเข้าร่วมดังต่อไปนี้

.

กีฬาเทนนิส คุณประพันธ์พงศ์ ฉิมดี
- ประเภททีมผสม ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
- ประเภทบุคคลชายคู่ทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
- ประเภทบุคคลคู่ผสมทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง


กีฬาจักรยาน คุณจีรนันท์ อุดมสม
- ประเภทถนน In Line Race ระยะทาง 65.9 กิโลเมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
- ประเภท จับเวลาบุคคล Individual Time Trial ดอยสุเทพ ระยะทาง 12.1 กิโลเมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

.

กีฬาจักรยาน คุณณทฉัตรชัย สะวัง
- ประเภทถนน In Line Race ระยะทาง 65.9 กิโลเมตร
- ประเภทจับเวลาบุคคล Individual Time Trial ดอยสุเทพ ระยะทาง 12.1 กิโลเมตร

.

กีฬาจักรยาน ว่าที่ร้อยตรี สุริยัน หมอยา
- ประเภทประเภทถนน In Line Race ระยะทาง 65.9 กิโลเมตร
- ประเภทจับเวลาบุคคล Individual Time Trial ดอยสุเทพ ระยะทาง 12.1 กิโลเมตร

.

กรีฑา ว่าที่ร้อยตรี สุริยัน หมอยา
- พุ่งแหลน รุ่นอายุ 40-45ปี ชาย
- ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 40-45 ปีชาย
- ขว้างจักร รุ่นอายุ 40-45ปี ชาย

.

กรีฑา ว่าที่ร้อยตรีภาณุ ปิ่นมาศ
- ประเภทวิ่ง 3000 เมตร รุ่นอายุ 50-54 ปี
- ประเภทวิ่ง 4x400 รุ่นอายุ 50-54 ปี
- ประเภท วิ่งผลัด 4xRace รุ่นอายุ 50-54 ปี

.

กีฬาบาสเกตบอล คุณพรทิพย์ แก้วคำมา
- ประเภททีมหญิง

.

กีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง รางวัลเหรียญทองแดง 
- คุณจิระวดี จิระกังวาน
- ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตหรา ชัยคำมา
- คุณมาริสา แย้มโกสุมภ์

.

กีฬาเทเบิลเทนนิส คุณนรานนท์ อธิมา
- ประเภททีมชายทั่วไป
- ประเภทชายคู่ทั่วไป .

Congratulations

สำนักฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่สละเวลา และทุ่มเทฝึกฝนในการซ้อม และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เหรียญทุกท่าน

อัลบั้ม