ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นหนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นหนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ประจำตำแหน่ง EP020009

รายละเอียดดังแนบ - คลิก -