รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายปฏิบัติการตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์) ปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.

รายละเอียด - คลิก -
ใบสมัคร -คลิก-

อัลบั้ม