ITSC รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ


ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (EP020015)

เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ สังกัดงานนโยบาย การเงินและประกันคุณภาพ สำนักงานสำนัก สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://cmu.to/APPLICATION-FROM

โดยแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้นได้ที่งานบุคคล


หมดเขตการรับสมัคร

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น.


ประกาศรายชื่อ

วันที่ 21 มิถุนายน 2567


สอบข้อเขียน

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัลบั้ม