รู้หรือไม่? บัญชี @cmu.ac.th กับ @elearning.cmu.ac.th แตกต่างกันอย่างไร?

รู้หรือไม่?
บัญชี @cmu.ac.th กับ @elearning.cmu.ac.th
มีความแตกต่างกันอย่างไร?
.
? บัญชี @cmu.ac.th
สถานะการให้บริการ : ยังคงให้บริการและสามารถใช้งานได้ตามปกติ
- มีผู้ให้บริการ คือ Microsoft
- ให้บริการภายใต้ชื่อ Office 365
- ศิษย์เก่ายังสามารถใช้งานได้ (แต่เฉพาะออนไลน์นั้นนะ)
- อัพเกรดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบริการ OneDrive ให้ถึง 5 TB
.
? บัญชี @elearning.cmu.ac.th
สถานะการให้บริการ : จะยกเลิกการให้บริการ 1 กรกฎาคม 2565
- มีผู้ให้บริการ คือ Google
- ให้บริการภายใต้ชื่อ Google Workspace for Education (เดิมใช้ชื่อ G-suite)
- ทุกบัญชีจะไม่สามารถใช้งานได้หลัง 1 ก.ค. 65
- ให้ย้ายข้อมูลออกจากบัญชีดังกล่าวก่อน 1 ก.ค. 65
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://itsc.cmu.ac.th/google
.
?? หมายเหตุ: หลังจากบัญชี @elearning.cmu.ac.th ยกเลิกการให้บริการในวันที่ 1 ก.ค. 65
ไม่ส่งผลต่อบัญชี @cmu.ac.th แต่อย่างใด ยังสามารถใช้บัญชี @cmu.ac.th ได้ตามปกติ

อัลบั้ม