ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบาย การเงินและประกันคุณภาพ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบาย การเงินและประกันคุณภาพ 1 ตำแหน่ง

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ


อัลบั้ม