ขอเชิญชวนผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ร่วมการสัมมนา “Higher Education IT Infrastructure”

?? ขอเชิญชวนผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
ร่วมการสัมมนา “Higher Education IT Infrastructure”
.
?? วันพุธที่ 18 มกราคม 2566
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
?? พบกับหัวข้อการบรรยาย
09.15 – 10.30 น. PDPA Update พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
10.45 – 12.00 น. Technology Update and Design Network for Future
13.00 – 14.15 น. CMU IT Infrastructure and Cyber Security
14.30 – 16.00 น. Switching and Wireless CFS Update and Demo
.
?? สามารถสำรองที่นั่งได้ที่
ลิงก์ลงทะเบียน https://cmu.to/infra
.
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-943800 กด 1

อัลบั้ม