เชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยี (Human Resource Digital Transformation)"

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองบริหารงานบุคคล
คณะบริหารธุรกิจ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
"ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยี
(Human Resource Digital Transformation)"
.
ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 – 16.30 น. แบบ on-site
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(รับจำนวนจำกัด 200 ท่าน)
.
และแบบ on-line ผ่านระบบ (Zoom Webinar)
Meeting ID: 990 8838 1621
.
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน
ได้ที่ https://cmu.to/HRDT-R
ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

อัลบั้ม