สำนักฯ จัดพิธีดำหัวผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี2567

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ปี๋เก่าก่อล่วงไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วก่อมาฮอดมาเติง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวผู้บริหาร อดีตผู้บริหารสำนักฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งจัดพิธีสวดสะเดาะเคราะห์ สืบเนื่องมาจากอดีตกาลที่จะยึดถือเป็นช่วงเปลี่ยนศักราชใหม่ ตามความเชื่อซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวเหนือ หรือชาวล้านนา เมื่อวันที่ 26 เมษายน ณ ห้องประชุม 201  

อัลบั้ม