รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053-943806

รายละเอียด - คลิก -

ใบสมัคร - คลิก -


อัลบั้ม