ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงแนะนำระบบ และขั้นตอนการใช้งาน CMU HPC ERAWAN

พร้อมแล้วกับ CMU HPC ERAWAN
.
?? ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
ร่วมการประชุมชี้แจงแนะนำระบบ และขั้นตอนการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่องานวิจัย (CMU HPC ERAWAN)
.
?? วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.00-10.30 น.
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams ??
.
??สามารถลงทะเบียนได้ที่
.

อัลบั้ม