สำนักฯ ร่วมกับสภาพนักงาน จัด KM การนำ ISO27001 มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับไอทีขององค์กร

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ เครือข่ายผู้พัฒนางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ “การนำ ISO27001 มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับไอทีขององค์กร” เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ให้กับบุคลากรผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และแบ่งปันประสบการณ์ รวมไปถึงประโยชน์และแนวปฏิบัติในมาตรฐานของระบบการจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบไอทีของหน่วยงาน ลดความเสี่ยง และปกป้องข้อมูลจากภัยคุกคาม ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุณสัจจะ ตันจันทร์พงศ์ หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักฯ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการนำ ISO27001 มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อัลบั้ม