ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบุคลากรสำนักฯ ที่ผ่านการรับรองความสามารถ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของบุคลากรสำนักฯ
ที่ผ่านการรับรองความสามารถ ในเดือนเมษายน 2567 คือ
.
คุณวรจักร ชัยแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ได้ผ่านการรับรองความสามารถ (Certificate)
Certified Ethical Hacker (CEH)

อัลบั้ม