บุคลากร มช. หากต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังจากเปิดใช้การยืนยันแบบ MFA แล้ว ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

บุคลากร มช. หากต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ??
หลังจากเปิดใช้การยืนยันแบบ MFA แล้ว ต้องเตรียมตัวอย่างไร?
.
?? ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์
1. เข้าไปแก้ไขข้อมูลสำหรับการยืนยันตัวตนที่เว็บไซต์ https://myaccount.microsoft.com
2. ทำการ Login ด้วย CMU Account และกดที่ Update info
3. หลังจากนั้น กด Change เพื่อเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ หรือ กด Add sign-in method เพื่อเพิ่มวิธีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติม
.
?? กรณีกด Change
เพื่อเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบัน
1. ให้ทำการกรอกเบอร์โทรศัพท์ใหม่ ทดแทนเบอร์เดิม หลังจากนั้นกดเลือก Text me a code เพื่อรับรหัส OTP ผ่าน SMS หรือ Call me เพื่อรับรหัส OTP ผ่านสายโทรเข้า แล้วจึงกด Next
2. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับแล้วจึงกด Next รอระบบประมวลผลสักครู่แล้วจึงกด Done
? หลังจากนั้นตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันแล้วจึงเป็นอันเสร็จสิ้น
.
?? กรณีกด Add sign-in method
เพื่อเพิ่มวิธีการยืนยันตัวตนด้วยวิธีเพิ่มเติม
วิธีที่แนะนำคือใช้ Microsoft Authenticator
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://cmu.to/mfa
.
?? หากไม่ได้เปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถรับรหัส OTP ได้
ให้ทำการติดต่อ One Stop Services ชั้น 1 ตึก ITSC เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

อัลบั้ม