ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักฯ ได้รับรางวัล "ช้างทองคำ ประจำปี 2565"

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ
คุณสัจจะ ตันจันทร์พงศ์ วิศวกรระดับชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"ช้างทองคำ ประจำปี 2565" กลุ่มด้านบริการ (วิชาชีพเฉพาะ)
.

อัลบั้ม