นักศึกษา มช. เตรียมตัวให้พร้อม เปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน 2 ชั้น (MFA) วันที่ 6 มิถุนายน 2566

ถึงคิวของ "นักศึกษา มช."
เตรียมตัวให้พร้อม!! เพราะระบบยืนยันตัวตน 2 ชั้น
หรือ Multi-Factor Authentication (MFA)
จะเปิดใช้งานพร้อมกันทุกคณะในวันที่ 6 มิถุนายน 2566
.
?? MFA คืออะไร ?
MFA หรือ Multi-Factor Authentication คือ วิธีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมหลังจากทำการยืนยันตัวตนโดยการใช้รหัสผ่าน เพื่ออนุญาตเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทั่วไประบบ MFA จะเป็นการใช้เครื่องมือตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไปในการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
.
?? เหตุที่มช.นำมาใช้ ?
ในยุคออนไลน์ข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งที่สำคัญมาก มช.ได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในข้อมูล จึงได้นำ MFA มาใช้งานเพื่อจำกัดการเข้าถึงให้อยู่ภายในขอบเขตที่กำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลและรหัสผ่าน ที่จะนำมาซึ่งผลกระทบกับข้อมูลส่วนตัว อีกทั้งเพื่อปกป้องข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษา และบุคลากรของ มช. ให้ปลอดภัย
.
? มช.จะนำมาใช้อย่างไร ?
มช. จะเริ่มนำ MFA มาใช้กับบริการ Microsoft 365 ซึ่งการเข้าใช้บริการทุกบริการภายใต้ Microsoft 365 เช่น CMU Mail, MS.Teams, OneDrive เป็นต้น จะต้องมีการยืนยันตัวตนด้วย MFA ก่อนจึงจะเข้าใช้งานได้
.
?? ต้องเตรียมตัวอย่างไร ?
1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ https://myaccount.microsoft.com/
2. ทำการ Login ด้วย CMU Account (อีเมล @cmu.ac.th)
3. เลือก Security-info > Update info
4. ตรวจสอบดูว่ามีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์หรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอัพเดตเป็นเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน หากไม่มีให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
5. เลือก Add method > Choose a method เพื่อทำการเลือกวิธีเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มเติม
6. ให้เลือกเป็น Phone แล้วจึงกด Add
7. เลือกช่องแรกเป็น Thailand (+66) และกรอกเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวลงไป และเลือก Text me a code เพื่อรับรหัสยืนยันทางข้อความ หลังจากนั้นกด Next
8. นำรหัสที่ได้รับทางข้อความมากรอกแล้วจึงกด Next รอประมวลผลสักครู่และกด Done จะพบข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ทำการกรอกไว้ข้างต้น ก็จึงเสร็จสิ้น
.
? หากไม่ตรวจสอบข้อมูลจะเป็นอย่างไร ?
- กรณีที่เบอร์โทรศัพท์ในระบบไม่ถูกต้อง ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานทุกบริการภายใต้ Microsoft 365 ได้
- ต้องมายืนยันตัวตนด้วยตนเองที่ ITSC เพื่ออัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่ ณ ห้อง One Stop Services ชั้น 1
.
?? รายละเอียดเพิ่มเติม: https://cmu.to/mfa
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Services ชั้น 1
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 053-943800 กด 1 หรือ Line : https://cmu.to/LineITSC

อัลบั้ม