ภาพบรรยากาศโดยรอบและพื้นที่ให้บริการต่างๆ

โดยทั่วไปบรรยากาศรอบตึก ITSC จะแวดล้อมด้วยอาคารเรียนของนักศึกษา มีถนนหลักผ่านหน้าตึกITSC ซึ่งเป็นถนนที่วิ่งมาจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยื้องกันนั้นยังมีที่ทำการไปรษณีย์และธนาคารไว้ให้บริการ นอกจากนี้ยังใกล้กับสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยคือ "ศาลาธรรม" ซึ่งสามารถเห็นได้จาก ITSC


One Stop Services

One Stop Services ให้บริการ CMU IT Account การออกรหัสลงทะเบียน การให้คำแนะนำในการใช้งานบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งการบริการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับเครือข่ายไร้สาย พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ห้องประชุมใหญ่ 201 (ชั้น2)

ห้องประชุมขนาดใหญ่ รองรับได้ 200-300 ท่าน เหมาะสำหรับประชุมสัมมนาที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวนมาก พร้อมเวทีสำหรับวิทยากรห้องประชุม 202 (ชั้น2)

ห้องประชุมขนาดเล็ก รองรับได้ 10 ท่าน เหมาะสำหรับประชุมกลุ่มย่อย ห้องถ่ายทอดสดขนาดเล็ก และรับรองแขกผู้ใหญ่
ห้องประชุม 203 (ชั้น2)

ห้องประชุมขนาดกลาง รองรับได้ 60 ท่าน เหมาะสำหรับประชุมสัมมนา สามารถจัดห้องได้ 2 รูปแบบทั้งแบบ Classroom / Group และ Theatreห้องประชุม 209 (ชั้น2)

ห้องประชุมขนาดเล็ก รองรับได้ 20 ท่าน เหมาะสำหรับประชุมกลุ่มและ Video Conferenceห้องประชุม 114 (ชั้น1)

ห้องประชุมขนาดกลาง รองรับได้ 50 ท่าน เหมาะสำหรับประชุมเหมาะสำหรับประชุม รูปแบบห้องเป็นแบบ U SHAPEห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ AB

ห้องประชุมขนาด 50 ท่าน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เหมาะสำหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และยังสามารถแบ่งใช้งานเป็นห้องเล็กได้ 2 ห้อง


ห้อง Coffee Break

ห้อง Coffee Break ให้บริการร่วมกับห้องอบรม หรืองานและกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในตึก ITSC

ITSC Studio

studio รองรับการทำงานบันทึกและตัดต่อวิดีโอและเสียง มีฉากหลังสำหรับงาน blue screen

ITSC Corner

ศูนย์การให้บริการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย แวดล้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้

อัลบั้ม