สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)