ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์