ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง