ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างพัฒนาระบบโครงการติดตามสื่อออนไลน์เพื่อรับฟังข้อมูลเชิงลึกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Social Listening) ระยะที่ 3

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างพัฒนาระบบโครงการติดตามสื่อออนไลน์เพื่อรับฟังข้อมูลเชิงลึกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Social Listening) ระยะที่ 3