ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายภาระงาน (Load Balancer) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายภาระงาน (Load Balancer) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง