ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องฝ่ายส่งมอบเทคโนโลยีและโซลูชัน สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องฝ่ายส่งมอบเทคโนโลยีและโซลูชัน สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง